تماس با ما    Contact us

فرم درخواست همکاری


فرم درخواست استخدام دارالترجمه رسمي آريان

نام:
 
نام خانوادگی:
 
سال تولد:
 
کد ملی:
 
وضعیت تاهل:

تلفن تماس:
 
پست الکترنیک:
 
نشانی:
 
رشته تحصیلی:
 
آخرین مدرک تحصیلی:
 
حقوق درخواستی - حتما تکمیل گردد:
 


مهارت ها:
                           
سایر مهارت ها
            
 


سوابق کاری مرتبط:

تخصص ها و مهارت ها مختصر و مفید:

لینک سایت ها و پروژه های طراحی شده: