تماس با ما    Contact us


 فرانسه


آدرس : تهران، خيابان نوفل لوشاتو، پلاک 66-64

تلفن : 00 40 09 64 (21 98 00)
فاکس : 93/92 40 09 64 (21 98 00)
ساعات تائيد مدارک براي اتباع غير فرانسوي
از تاريخ 12 بهمن : تائيد مدارک براي اتباع غير فرانسوي، منحصرأ در روزهايپنجشنبه از ساعت 13 الي 15 مي باشد
تماس با سفارت و روزهاي تعطيل
نشاني و شماره هاي تماس
آدرس : تهران، خيابان نوفل لو شتو، پلاک 66-64
تلفن : 00 40 09 64 (21 98 00)
فاکس :
93/92 40 09 64 (21 98 00)
ساعت و روزهاي کار
سفارت از يکشنبه تا پنجشنبه باز است
ساعت کار بخش کنسولي
روزهاي تعطيل سفارت در سالهاي 1396-1395
  يکشنبه 25 دسامبر 2016 (5 دي 1395) : تولد حضرت مسيح
  يکشنبه اول ژانويه 2017 (12 دي 1395) : آغاز سال ميلادي
  يکشنبه 19 مارس 2017 (29 اسفند 1395) : سالروز ملي شدن صنعت نفت
  سه شنبه 21 مارس 2017 (1 فروردين 1396) : عيد نوروز
  چهارشنبه 22 مارس 2017 (2 فروردين 1396) : عيد نوروز
  پنجشنبه 23 مارس 2017 (13 فروردين 1396) : عيد نوروز
  يکشنبه 2 آوريل 2017 (13 فروردين 1396) : سيزده بدر
  دوشنبه اول مه 2017 (11 ارديبهشت 1396) : روز کارگر
  يکشنبه 4 ژوئن 2017 (14 خرداد 1396) : وفات امام خميني
  دوشنبه 5 ژوئن 2017 (15 خرداد 1396) : قيام 15 خرداد
  دوشنبه 26 ژوئن 2017 ( 5 تير 1396) : عيد فطر
  سه شنبه 27 ژوئن 2017 ( 6 تير 1396) : عيد فطر
  پنجشنبه 20 ژوئيه 2017 ( 29 تير 1396) : وفات امام جعفر صادق
  يکشنبه اول اکتبر 2017 (9 مهر 1396) : عاشورا – دهم محرم
  پنج شنبه 9 نوامبر2017 (18 آبان 1396) : اربعين حسيني
  يکشنبه 19 نوامبر 2017 (28 آبان 1396) : شهادت امام رضا (ع)
  چهارشنبه 6 دسامبر 2017 (15 آذر 1396) : تولد حضرت محمد (ص)
  دوشنبه 25 دسامبر 2017 ( 4 دي 1396) : تولد حضرت مسيح
------