تماس با ما    Contact usسفارت کانادا

 آدرس زير واقع شده است. سفارت کانادا در تهران در زمينه پرونده هاي مهاجرت به کانادا و ويزاهاي دائم کانادا و صدور ويزاي موقت کانادا مانند ويزاي کار کانادا، ويزاي دانشجويي کانادا و ويزاي توريستي کانادا هيچگونه فعاليتي ندارد. براي کسب اطلاعات در مورد مهاجرت به کانادا و ويزاهاي دائم کانادا با ما تماس بگيريد.
آدرس سفارت کانادا در تهران: نشانى : تهران ، خيابان استاد مطهري خيابان شهيد سرافراز ـ پلاک 57
نوع اداره : سفارتخانه‌
زمينه فعاليت : تعطيل
تلفن: (98-21) 8152-0000
فکس : 7054-8875 (21-98)
صندوق‌پستى : 4647-11155
کدپستى : 15868
نشانى سايت اينترنتى: http://www.iran.gc.ca