تماس با ما    Contact us

    دارالترجمه رسمي آريان درسال 1381 درميدان انقلاب تهران تاسيس گرديد و با بهره گيري از سالها تجربه مفيد در زمينه ترجمه و ارائه خدمات مرتبط همواره آماده همکاري با افراد حقيقي و حقوقي، شرکتهاي بازرگاني، مراکز علمي و دانشگاهي و دانشجويان عزيز مي باشد .  ودر اين سالها اصل بر صداقت و رضايت مشتري بوده است. ترجمه کليه زبانها تحت پوشش هستند و متخصصين هر رشته توسط مترجمان مجرب تائيد  شده است.

Order
         Send your translation directly to us by email or telegram and  after analyzing its price we start to translate your text
Translate
Your text will be translated fast and efficiently by a qualified translator
Deliver
We will deliver your translated text as soon as even possible. You will get a chance to check the translation and see if you need any revisions