تماس با ما    Contact usبا سلام خدمت دوستان و مشتريان عزيز


 دارالترجمه رسمي اريان در اين 15 سال  کمال تاش خود را در جهت رضايت مشتري کرده است و هميشه  مشتري دوست ماست شعار  اين  مرکز بوده است.. و به حول قوه الهي بعد پشت سر گذاشتن فراز و نشيب موفق به رفع اشکالات  سيستم دفتري شده ايم و تا حد امکان  مشتري را راضي نگه خوتهيم داشت.

دراين مدت با شرکت هاي متعدد
موسسات اعزام دانشجو
اداره امور مالياتي  و شرکت هاي خصوصي و دولتي همکاري داشته ايم