تماس با ما    Contact us
حضوري

 مشتريان گرامي که در تهران زندگي ميکنند  مي توانند حضورا مدارک را تحويل داده پس از ترجمه دريافت کنند.

پيک

همچنين در صورت تمايل امکان ارسال و دريافت مدارک از طريق پيک نيز در جهت سرعت و صرفه جويي در زمان وجود دارد.
لازم به ذکر است از پيک هاي معتبر استفاده مي گردد.
سرويس پيک رايگان جهت دريافت يا تحويل سفارشات بيش از 120000تومان ارائه مي گردد.
ارسال پيک رايگان تنها يک بار جهت دريافت مدارک يا تحويل ترجمه صورت مي گيرد

 تحويل از طريق پست

 گرامي مقيم شهرستانهاي ديگر براي ارسال مدارک خود مي توانند از خدمات پست استفاده کنند   اين امر مستلزم تماس با دارالترجمه  انجام  هماهنگي هاي لازم  سپس ارسال مدارک  بود.
مدارک  و ترجمه هاي شما مجددا از طريق پست پيشتاز ارسال مي گردد.

پست الکترونيک و سايت


 کتاب و متون بازرگاني غير رسمي از طريق  ايميل و سايت قابل دريافت و تحويل مي باشد.
 ميتوانيد فايل مورد نظر را ايميل کرده و شماره تماس بگذاريد تا همکاران ما جهت هماهنگي و اعلام هزينه و زمان تحويل با شما تماس بگيرند.
راه دوم  اينکه وارد سايت شده از طريق سفارش on line فايل را ارسال کرده منتظر تماس  يا اعلام از طريق سايت بمانيد.
  پرداخت از طريق  دروازه پرداخت  سايت امکان پذير خواهد بود  و يا از طريق شماره کارت موسسه موجود در سايت صورت مي گيرد.