تماس با ما    Contact us


نوع سند

هزينه ترجمه (ريال)

1

ريز نمرات دبيرستان ، پيش­دانشگاهي (هرترم)

100000

2

ريزنمرات دانشگاه (هرترم)

120000

3

کارت شناسايي

150000

4

کارت معافيت

5

کارت ملي

6

ابلاغيه، اخطار قضايي

200000

 

7

برگه مرخصي

8

توصيه نامه تحصيلي(بعد از تحصيلات سوم راهنمايي)

9

جواز اشتغال به کار

10

حکم بازنشستگي(کوچک)

11

دفترچه بيمه

12

ديپلم پايان تحصيلات متوسطه يا پيش­دانشگاهي

13

ريزنمرات دبستان ، راهنمايي(هرسال)

14

سند تلفن همراه

15

شناسنامه

16

فيش مستمري(کوچک)

17

کارت بازرگاني هوشمند

18

کارت عضويت نظام مهندسي

19

کارت نظام پزشکي

20

کارت واکسيناسيون تا سه نوع واکسن

21

کارت پايان خدمت

22

گزارش ورود و خروج از کشور

23

گواهي اشتغال به تحصيل

24

گواهي تجرد ، تولّد ، فوت

25

گواهينامه رانندگي

26

گواهي ريز نمرات دانشگاهي

27

گواهي عدم خسارت خوردرو(نيم برگ)

28

گواهي عدم سوءپيشينه

29

اساسنامه ثبت شرکت­ها فرمي(هر صفحه)

300000

 

30

اوراق مشارکت و اوراق قرضه

31

انواع قبض (ماليات، پرداخت بيمه، آب، برق و 000)

32

برگ تشحيص ماليات ، ماليات قطعي (هرصفحه)

33

برگ آزمايش پزشکي(کوچک)

34

برگ جلب ، احضاريه

35

برگ سابقه بيمه تامين اجتماعي(هر صفحه)

36

پروانه دائم پزشکي

37

پروانه مطب ، پروانه مسئوليت فني

38

پروانه نشر و انتشارات

39

پروانه وکالت

40

پرينت­هاي بانکي کوچک (تا 10 سطر)

41

تقدير نامه و لوح سپاس ، حکم قهرماني (کوچک)

42

ثبت علائم تجاري ، ثبت اختراع

43

جواز دفن

44

جواز کسب

45

روزنامه رسمي تغييرات و تصميمات (کوچک)

46

ريز مکالمات تلفن (هر صفحه)

47

سر فصل دروس (هر صفحه)

48

سند وسائط نقليه سبک

49

فيش حقوقي (کوچک)

50

فيش مستمري (بزرگ)

51

کارت مباشرت

52

کارنامه توصيفي ابتدائي (هر صفحه)

53

کارت واکسيناسيون بيش از سه نوع واکسن

54

گواهي اشتغال به کار بدون شرح وظايف

55

گذرنامه (بدون رواديد)

56

گواهي بانکي يا سپرده بانکي

57

گواهي پايان تحصيلات کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکترا

58

گواهي فني و حرفه­اي (يک رو)

59

گواهي عدم خسارت خودرو (تمام برگ)

60

گواهي­ها (ساير موارد)

61

ليست بيمه کارکنان کوچک (تا ده نفر)

62

اجاره نامه، بنچاق و صلح­نامه محضري (هر صفحه)

400000

63

اساسنامه، ثبت شرکت غير فرمي (هر صفحه)

64

بيمه شخص ثالث، قرارداد بيمه (هر صفحه)

65

ترازنامه شرکت­ها، اظهار نامه مالياتي (هر صفحه)

66

تقديرنامه، لوح سپاس و حکم قهرماني ( بزرگ)

67

پروانه پايان کار ساختمان (هر صفحه)

68

پروانه دفترچه­اي يا شناسنامه ساختمان (هر صفحه)

69

پروانه مهندسي (هر صفحه)

70

پرينت­هاي بانکي بزرگ (بيش از 10 سطر)

71

حکم اعضاي هيئت علمي، حکم کارگزيني

72

 حکم افزايش حقوق، حکم بازنشستگي

73

دفترچه بازرگاني

74

روزنامه رسمي تغييرات و تصميمات (بزرگ)

75

فيش حقوقي (بزرگ)

76

قرارداد استخدامي (هر صفحه)

77

کارت شناسايي کارگاه (هر صفحه)

78

گواهي پزشکي ، گزارش پزشکي ، گزارش پزشکي قانوني (هر صفحه)

79

گواهي حصر وراثت

80

ليست بيمه کارکنان بزرگ (هر صفحه)

81

مبايعه­نامه و اجاره­نامه با کد رهگيري (هر صفحه)

82

موافقت اصولي

83

آگهي تأسيس (ثبت شرکت­ها، روزنامه رسمي)

500000

 

84

اوراق محضري (تعهدنامه، رضايت­نامه، استشهادنامه، اقرار نامه) (هر صفحه)

85

بارنامه (هر صفحه)

86

برگ آزمايش پزشکي (بزرگ)

87

برگ سبز گمرکي (هر صفحه)

88

برگ نظريه کارشناسي ملک

89

پروانه بهره­برداري (پشت و رو)

90

جواز تأسيس

91

دفترچه وکالت

92

سند ازدواج يا رونوشت آن

93

سند وسائط نقليه سنگين

94

سند مالکيت (دفترچه­اي)

95

قيم­نامه (هر صفحه)

96

گواهي اشتغال به کار با شرح وظايف

97

ماليات بر ارث (هر صفحه)

98

وکالتنامه (نيم برگ)

99

اظهارنامه ، تقاضاي ثبت شرکت ، شرکت­نامه (پشت و رو)

700000

100

اوراق قضايي (دادنامه، راي دادگاه، پرونده حقوقي) (هر صفحه)

101

سند طلاق يا رونوشت آن

102

سند مالکيت (تک برگي)

103

قرارداد (هر صفحه)

104

وکالتنامه بزرگ (هر صفحه)

 

تبصره1-  در ازاي هر يک از خدمات زير مبلغ 50000 ريال به هزينه­هاي مذکور در نرخ­نامه افزوده مي­شود:

الف) هزينه­ هاي دفتري(کپي، پلمپ و غيره)؛

ب) ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوي مهر، امضاء يا رواديد؛

ج) ترجمه هر انتقال در سند مالکيت؛

تبصره2-  براي هر مورد ثبت وقايع ازدواج و طلاق يا فوت همسر، هر فرزند، توضيحات و يا وفات صاحب شناسنامه 25000 ريال به هزينه ­هاي مذکور در نرخ­نامه افزوده مي­شود.

تبصره 3- هزينه نسخه اضافه در هر زمان 25% هزينه ترجمه مي باشد و پس از شش ماه، نسخه اول کار جديد محسوب مي شود.

تبصره 4- ارائه رسيد مشتمل بر نوع، تعداد، مشخصات صاحب سند، تاريخ تحويل، زمان استرداد و ميزان دستمزد در هنگام دريافت مدارک توسط دفاتر ترجمه رسمي الزامي است.

تبصره 5- عدم ارائه رسيد و يا عدم رعايت تعرفه توسط دارالترجمه يا مترجم رسمي، مطابق ماده 6 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمي مصوب 1316/3/20 با اصلاحات و الحاقات بعدي تخلف بوده و متقاضي مي­تواند با مراجعه مستقيم به اداره کل اسناد و امور مترجمان واقع در ميدان حسن آباد، کوچه شهيد صدري و يا از طريق درگاه اينترنتي                                  ( www.ekfam.ir)  شکايات خود را مطرح و پيگيري نمايد.

تبصره 6- منظور از هر صفحه، صفحات  A4با حدود 18 تا 22 سطر است.

 

                                                                                        سيد علي کاظمي

                                                                               مديرکل اسناد و امور مترجمان رسمي                                                                       (فني) قوه قضاييه

 

ترجمه شناسنامه
ترجمه کارت ملي
ترجمه سند ازدواج