تماس با ما    Contact us دارالترجمه رسمي  آريان داراي دپارتمان تخصصي متون بازرگاني و مکاتبات اداري مي باشد.
 و از جمله خدمات در اين زمينه:

     انجام مکاتبات اداري شرکتها به صورت حضور و از طريق ايميل
    ترجمه متون تخصصي
     مترجم همراه در همايشهاي بين المللي داخل و خارج از ايران