تماس با ما    Contact us


ترجمه نوار و فيلم

 دارالترجمه رسمي آريان گروهي از مترجمان مجرب  را جهت  ترجمه فيلم و نوار هاي صوتي  در کنار هم جمع کرده است

خدمات ما در اين زمينه شامل:

ترجمه متن به زبان  فارسي

پياده سازي  اصل متن به زبان بيگانه

زير نويس فيلم

 اين خدمات  هر کدام به صورت دقيقه اي قيمت گذاري مي شوند.

نرخ اين کار بسته به فيلم مورد نظر معين مي گردد.