26400641-26405675

اتریش

آدرس سفارتخانه اتریش
  • نشانی: میدان آرژانتین،ساختمان شماره 78

  • تلفن:8710180-8710735

  • کدپستی:8710180-8710735

  • ایمیلtranslate@yahoo.com

اتریش