26400641-26405675

اخذ ویزای انگلستان
اخذ ویزای انگلستان

نکات بسيار مهمی در پر کردن فرم ويزا انگليس است که بايد توجه شود:

فرم ويزای انگليس را با دقت و بدون کم و کاستي پر نماييد.

مدارک شغلی. هويتی. مالی خود را به طور کامل و آماده ارائه دهيد.

با درست پر کردن فرم و ارائه مدارک انگيزه سفر خود را به روشنی توضيح دهيد و دلايل لازم دال بر برگشت در اتمام زمان اقامت و ترک خاک انگليس را ارائه دهيد.

به کمک مدارک و فرم های خود نشان دهيد که استطاعت مالی لازم برای مسافرت به انگليس را داريد.

در مراحل اخذ ويزا انگليس پس از واريز وجه خدمات ويزايتان و تکميل فرم مربوطه و تعيين وقت مصاحبه در يکي از کنسولگريهای که سفارت انگليس پذيرا مي باشد مانند آنکارا. استانبول. با کليه مدارک موردنياز جهت اخذ ويزای انگليس در ساعت مشخص مراجعه کرده و مدارک خود را تحويل داده و به سوالات مربوطه در مورد سفر و … به درستي و صداقت پاسخگو باشيد.

 

مدارک مورد نياز جهت مراحل اخذ ويزا انگليس:

 

هر مسافر بنا به شغل و شرايط مدارک قابل ارائه اش به سفارت فرق دارد.

کپی تمام صفحات پاسپورت

ترجمه شناسنامه

نامه ی تمکن مالی يا گردش حساب شش ماهه

مانده حساب بانکی با حداقل 45 – 50 ميليون تومان

تکميل و تاييد فرم درخواست ويزا

تکميل فرم اطلاعات خانوادگی

يک قطعه عکس 5در 5 زمينه سفيد.

ارائه ی ترجمه سند ملکي

ارائه ی ترجمه مدرک شغلي (برای صاحبين مشاغل جواز کسب لازم است، اما برای کارمندان نامه ی اشتغال به کار و فيش حقوقی بايد ارائه شود.)

ارائه مدارک مالياتي و بيمه

رزرو هتل و بليط (اختياری)

دعوتنامه (اختياری) در صورت وجود بايد مدارک شخص دعوت کننده هم در مدارک لحاظ شود.

ترجمه سند ازدواج.

 

وقت سفارت چيست؟

 

جهت درخواست ويزا انگليس و در کل تقريبا برای همه سفارت خانه های کشورهای ديگر نياز به وقت قبلي مي باشد و هر سفارت خانه ای بنا بر قوانين و چارچوب کاری خود نوبت مصاحبه سفارت و بسته به تعداد در خواست ها در روزهای مختلفي در هفته برای مصاحبه و درخواست ويزا وقت مي دهند.

درخواست های مهاجرتی در اصل مصاحبه صورت نميگيرد و متقاضيان فقط جهت تحويل مدارکی که بدرستي پر شده و انجام انگشت نگاری به سفارت انگليس در انکارا يا استانبول مراجعه ميکنند

 

ويـزای انگلستان , تـوريـستـی , ديـدار بـا اقـوام:

 

مدت اعتبار ويزای انگلستان برای سفرهای توريستي, نمايشگاهي, ديدار با اقوام و دوستان در بريتانيا معمولا شش ماه است و در صورت ضرورت امکان تمديد ويزا وجود دارد. اگر تصميم به افزايش مدت اقامت در انگلستان را داريد, لطفأ درخواست تمديد ويزای خود را حداقل 30 روز قبل از تاريخ انقضای ويزا ارسال نماييد.

 

ويـزای انگلستان , قوانين و مقـررات:

 

اتباع کشورهای اتحاديه اروپا بايد ظرف سه ماه از ورود خود به بريتانيا تقاضای مجوز اقامت نمايند, اتباع غير اتحاديه اروپا بايد از سفارت يا کنسولگری بريتانيا در کشور خود برای گرفتن ويزای انگليس اقدام نمايند.

دولت بريتانيا مقررات جديدی را در ارتباط با صدور ويزای انگلستان برای جهانگردان غير اروپايي اعلام نموده است. عدم پذيرش اعتراض و تجديد نظر Appeal و کاهش مدت ويزای اقامت جهانگردانی كه از خارج از اتحاديه اروپا به اين كشور سفر مي كنند از شش ماه به سه ماه دور از انتظار نيست

ترجمه رسمی انگلیسی یکی از خدمات دارالترجمه رسمی آریان