26400641-26405675

اخذ ویزای امارات
اخذ ویزای امارات

امارات متحده عربی ، که به اختصار به آن U.A.E گفته مي شود، فدراسيوني از هفت اميرنشين در شرق شبه جزيره عربستان و در ورودی خليج فارس است. اين کشور خط ساحلي هم بر روی خليج عمان و هم بر روی خليج فارس دارد، که از غرب و جنوب غرب با عربستان سعودی، و از جنوب شرق با عمان مرز آبی دارد و در رأس شرقي شبه جزيره موساندام و منطقه خودمختار عمانی درون مرز آن قرار دارد. امارات ، کشوری مدرن و پوياست. برای برخی، اين کشور، کشوری پيشرفته و تميز است و برای برخي ديگر، يک « ديزني لند » توريستی است.


نکته بسیار مهم در اخذ ویزای امارات

امکان صدور ويزای دبي برای افراد زير 23 سال بدون همراهي پدر ؛ مادر يا همسر امکان پذير نمي باشد.
جهت اخذ ويزای افراد زير 23 سال علاوه بر اسکن پاسپورت پدر يا مادر به اسکن صفحات شناسنامه نيز بايد ارسال شود.
درخواست ويزای دبی برای کساني که به عنوان همراه در پاسپورت همسرشان هستند امکان ندارد
در صورتي که ويزا دبي را بدون رزرو هتل دريافت کنيد، يک فقره چک ضمانت بازگشت به مبلغ 10 ميليون تومان دريافت مي شود.
ويزای دبی به صورت برگه ای صادر ميشود و اجباری به الصاق عکس ندارد و برای دريافت آن ارائه مدارک زير الزامي است:
• اسکن رنگي از کليه صفحه های گذرنامه
• چک ضمانت
• تسويه کامل.

ترجمه رسمی یکی از خدمات دارالترجمه آریان