26400641-26405675

اخذ ویزای دبی
اخذ ویزای دبی

مدت زمان اخذ ويزای دبی:

ويزای دبي به دو صورت عادی و اضطراری صادر مي‌شود. به طور معمول ويزای عادی در مدت 7 روز و ويزای اضطراری در مدت 3 روز کاری صادر مي‌شود. همچنين، مبنای محاسبه روز کاری جهت دريافت ويزا روز پس از دريافت مدارک خواهد بود.

ميزان قيمت ها برای اخذ ويزا دبی:

برای ويزای عادی بايد 260 در هم بپردازيد.

ويزای نيمه فوری نيز بايد 330 درهم بپردازيد.

ويزای فوری حدود 360 درهم.

ويزای يک ماهه نيز 390 درهم هزينه بر است.

 

انواع ويزای دبی:

ويزا توريستي امارات 2 ماه اعتبار دارد و در اين مدت 14 روز مي توانيد در کشور امارات اقامت کنيد.

ويزا به 2 صورت عادی و فوری اخذ مي شود، که اخذ ويزا عادی دبي 7 روز کاری و ويزا فوری دبي 2 روز کاری زمان لازم دارد.

در صورتي که ويزا دبي را بدون رزرو هتل دريافت کنيد، يک فقره چک ضمانت بازگشت به مبلغ 5 ميليون تومان دريافت مي شود.

در حال حاضر امکان اخذ ويزا 1 ماهه از کشور امارات نيز وجود دارد که با اين ويزا شما مي توانيد به جای 14 روز به مدت 1 ماه در امارات اقامت کنيد.

 

ترجمه رسمی یکی از خدمات دارالترجمه آریان