02166488592-02166954644-09210329754

ادرس میدان ولیعصرابتدای کریم خان پلاک ۳۰۸ساختمان کیمیا طبقه دوم واحد ۲۴

اخذ ویزای فرانسه
اخذ ویزای فرانسه
اخذ ویزای فرانسه

قيمت و نحوه و شرايط دريافت ويزای کشور فرانسه :


 کشور فرانسه عضو اتحاد شنگن مي باشد و برای سفر به فرانسه نياز به ويزا شنگن داريد . حضور فرد متقاضی جهت انگشت نگاری و مصاحبه در روز تعيين شده از طرف سفارت الزامي مي باشد .

آدرس و شماره تلفن سفارت فرانسه جهت مراجعه حضوری :

تهران خيابان نوفل لوشاتو پلاک 64 - 66 و تلفن : 64094000 همچنين جهت کسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به وب سايت سفارت فرانسه در تهران به نشانی اينترنتی : www.ambafrance-ir.org مراجعه نمائيد .

فضای شنگن چيست؟ فضای شنگن شامل 25 کشور اروپائي است.
در حال حاضر 22 کشور آنها عضو اتحاديه اروپا هستند:

آلمان،اتريش،بلژيک،دانمارک،اسپانيا،استوني،فنلاند، فرانسه (بعنوان کشور اروپايی بجز سرزمينهای وابسته)، يونان، مجارستان، ايتاليا، لتوني، ليتوانی،لوکزامبورگ،مالت، هلند(بعنوان کشور اروپايی بجز سرزمينهای وابسته)، لهستان، پرتغال، جمهوری چک،اسلوواکي،اسلوونی و سوئد) که کاملاً شرايط مربوط به اخذ شنگن را اعمال مي نمايند. نروژ، ايسلند و سوئيس نيز هرچند که عضو اتحاديه اروپا نمي باشند، دقيقا همان شرايط مربوط به اخذ شنگن را اعمال می نمايند.

اجازه ورود به منطقه شنگن : مقامات نمايندگي های کشورهای اتحاديه شنگن به اتباع ايرانی و کليه افراد خارجي دارای رواديد، برخی از قواعد مربوط به ورود به اروپا را خاطرنشان می سازند. صرف داشتن ويزا در گذرنامه ضمانتی برای ورود به منطقه شنگن ايجاد نمي کند. تصميم گيری در اين مورد در صلاحيت پليس مرزی قرار گرفته است که طبق مفاد مقررات مرزی شنگن (بند 5 دستور العمل کميسيون اروپا شماره 2006/562).


ميتواند خواستار ارائه مدارک ذيل شود:


مدرک مربوط به محل اسکان در طي سفر(دعوتنامه يا رزرو هتل) مدارک مربوط به برنامه مسير رفت و برگشت (بليط هواپيما) مدارک مثبته نشانگر منابع مالي کافي متناسب با مدت سفر مورد نظر. توجه: امکان دارد که پليس مرزی فرودگاه از شما بخواهد که مدارکی را که به کنسولگری تحويل داده ايد مجدد ارائه دهيد. عدم امکان ارائه مدارک فوق، مي تواند منجر به ممانعت از ورود شما به خاک فرانسه گردد، حتي اگر رواديد مربوطه را دريافت کرده باشيد.
رواديد کوتاه مدت (نوع C) چيست؟ رواديد کوتاه مدت به مسافرامکان ميدهد به خاک يک يا چند کشور شنگن ورود کند و در طي يک يا چند نوبت سفر بصورت متوالي يا متناوب در طول 6 ماه از تاريخ اولين ورود به منطقه شنگن) حداکثر 90 روز اقامت داشته باشد. رواديد کوتاه ميتواند يکبار ورود يا چند بار ورود باشد. اين رواديد با چسباندن ليبل ويزا در گذرنامه، يا روی مدرک سفر يا هر مدرک معتبر ديگری که امکان عبور از مرز را فراهم کند، عينيت مي يابد. بجز مواردی که روی رواديد استثناء شده باشد، دارنده اين رواديد، امکان ورود به 25 کشور منطقه شنگن را دارد مشروط بر آنکه حائز شرايط ورود به منطقه شنگن باشد(مدارک دال بر علت و شرايط سفر از جمله منابع مالي، مدارک مربوط به محل اسکان در طي سفر را در اختيار داشته باشد)


رواديد تردد سالانه رواديد تردد سالانه، نوع خاصی از رواديد کوتاه مدت شنگن است که مشخصات آن عبارتند از:


 قيد شدن عبارت " تردد سالانه" بر روی ليبل ويزا معتبر جهت ورود متعدد به فضای شنگن مدت اعتبار ويزا بين يک الي پنج ساله متغير است به شرط آنکه مجموع مدت سفرهای انجام شده در طول هر 6 ماه بيش از 90 روز نباشد. در نتيجه: با استفاده از رواديد تردد سالانه نميتوان سفر يکجای بيش از 3 ماه انجام داد. با استفاده از رواديد تردد سالانه نميتوان در طي 6 ماه مجموعاً بطور متناوب ببش از 3 ماه سفر کرد سفر يا سفرهای شما بايد در محدوده زمان اعتبار ويزا که تاريخ آن روی ليبل ويزا آمده، صورت گيرد. رواديد تردد سالانه به اين منظور صادر نشده که به دارنده آن امکان دهد تا در فرانسه درخواست کارت اقامت نمايد. رواديد تردد سالانه در هر زمان قابل تجديد ميباشد، حتي زماني که هنوز اعتبار آن تمام نشده باشد.


 
ويزای اقامت چيست؟ 

هر گونه اقامت بيش از 3 ماه متوالي در فرانسه، مشمول روند خاصي است که جزيي از توافقنامه شنگن محسوب نميشود. دو نوع ويزای اقامت وجود دارد: ويزای اقامت جهت اقامت موقت متوالي بيش از 3 ماه و سپس بازگشت به ايران( به عنوان مثال، کارآموزان و يا دانشجويان) ويزای اقامت جهت سکونت قطعي در فرانسه (به عنوان مثال،اقامتِ اتباع ايرانی که همسر فرانسوی دارند). از اول ژوئن 2009 ، برای همسران اتباع فرانسوی، برای دانشجويان، و برای کساني که قرار است در فرانسه استخدام شوند و کساني که به عنوان ويزيتور اقامت درخواست مي کنند، توسط بخش کنسولي،رواديدی تحت عنوان اقامت معادل برگه اقامت صادر ميشود که اعتبار آن يک سال است. مگر در موارد خاصي که نياز به صدور ويزای با مدت اعتبار کمتری نياز باشد. دارنده ويزای اقامت امکان سفر فرانسه با ترانزيت از يکي از کشورهای شنگن را دارد و ميتواند در طول مدت اعتبار ويزا، بطور آزادانه در محدوده شنگن تردد نمايد.

از سوی ديگر، پس ازصدور ويزای اقامت دارنده آن ملزم است در بدو ورود به فرانسه به يکي از دو اداره زير مراجعه و نسبت به ثبت ورود خود اقدام نمايد:

يا اداره مهاجرت و تابعيت (OFII) (در صورت داشتن ويزای اقامت معادل برگه اقامت يک ساله) يا پرفکتور ذيصلاح برای صدور کارت اقامت (ويزای اقامت با عبارت "کارت اقامت در طي مهلت دو ماه پس از ورود، درخواست شود") برای ورود به جزاير فرانسوی ماورای بحار (اقيانوسهای آرام، اطلس و هند) چه نوع رواديدی بايد درخواست نمود؟

 در خارج از فضای شنگن، ماورای بحار عبارتند از :

دپارتمانها و مناطق ماورای بحار (DROM) : گويان فرانسه، مارتينيک، گوادلپ، رئونيون La Réunion و مايوت Mayotte سرزمينهای ماوراء بحار (POM): پولينزی فرانسه (تائيتي Tahiti، بورا بورا Bora Bora، مورئا Moorea، جزائر مارکيز Iles Marquises) و نوول کالدوني Nouvelle-Calédonie. مجمع الجزائرهای فرانسوی ماورای بحار (CTOM): سنت پيير St. Pierre و ميکلون Miquelon ، سن مارتَن St. Martin ، واليس Wallis و فوتونا Futuna و سن بارتلمي St. Barthélemy. اتباع تمام کشورهائي که نياز به اخذ رواديد برای ورود به منطقه شنگن دارند، برای ورود به سرزمينها و دپارتمانها و يا مجموعه سرزمينهای ماورای بحار نيز نياز به اخذ رواديد جداگانه دارند.
 
سفرکوتاه مدت به اين سرزمينها : جهت اخذ رواديد کوتاه مدت، برای سفر کمتر از 90 روز به سرزمينها و دپارتمانهای ماورای بحار مدارکی را که بايد ارائه دهيد دقيقاً همان مدارکی است که برای اخذ رواديد کوتاه مدت شنگن بايدارائه شود. با ويزای شنگن نميتوان به سرزمينها و دپارتمانها و يا مجموعه سرزمينهای ماورای بحار(DROM، POM و يا CTOM) سفر کرد.

ويزا جهت اقامت در اين سرزمينها : جهت اخذ رواديد اقامت ( بيش از 90 روز) سرزمينها، دپارتمانها و يا مجموعه سرزمينهاي ماورای بحار مدارکی را که بايد ارائه دهيد دقيقاً همان مدارکي است که برای اخذ رواديد اقامت بلند مدت فرانسه بايد ارائه شود. رواديد ترانزيت فرودگاهي (نوع A) چيست؟ رواديد ترانزيت بين المللي (VTA) اجازه ورود به محوطه ترانزيت بين المللي فرودگاه در زمان توقف و يا سوار شدن بين دو هواپيما در طي مسير است ، که بايد برای اتباع برخي از کشورهای ثالث(مانند افغانستان، بنگلادش، (جمهوری دموکراتيک)کنگو، اريتره، اتيوپی،غنا،ايران،عراق، نيجريا، پاکستان، سومالي، سري لانکا) صادر شود. اگر در زمان ترانزيت ناچار به اقامت شبانه و يا تغيير فرودگاه ميشويد که مستلزم ورود به خاک فرانسه است، خواه اقامت يک شبه در هتل باشد، خواه برای تعويض فرودگاه، ديگر رواديد ترانزيت بين المللي مصداق ندارد بلکه بايد رواديد کوتاه مدت شنگن داشته باشيد. با ويزای ترانزيت فرودگاهي VTA نميتوان وارد منطقه شنگن شد. حداقل شرايط لازم جهت تشکيل پرونده درخواست ويزا کدامند؟ داشتن گذرنامه عادی، خدمت و يا سياسی در زمان تقاضای رواديد، تاريخ اعتبار گذرنامه بايد سه ماه پس از تاريخ برگشت باشد. چنانچه گذرنامه شما از اعتبار کافي برخوردار نباشد بايستي گذرنامه خود را تمديد نمائيد. برای الصاق ليبل ويزا و مهرهای ورود و خروج به خاک فرانسه، گذرنامه شما بايستي حد اقل 2 صفحه کاملاً خالي از هرگونه مُهر داشته باشد. بر روی گذرنامه ای که بيش از 10 سال از تاريخ صدور آن گذشته شده باشد ويزا قابل الصاق نمي شود، حتي اگر گذرنامه فوق در زمان درخواست رواديد معتبر باشد. حضور شخص متقاضي در زمان تشکيل پرونده الزامي است، به استثناء کودکان زير 12 سال مقصد اصلي شما بايستي کشور فرانسه باشد، يعنی کشوری شنگني که قرار است مدت بيشتری از سفر خود را در آنجا بگذرانيد بايستی کشور فرانسه باشد. داشتن فرم درخواست رواديد کاملاً پر شده و امضاء شده الزامی است.


فرم درخواست رواديد را می توانيد از روی سايت اينترنتی اين سفارت دانلود نمائيد:


 دو نوع فرم درخواست رواديد موجود است: فرم درخواست رواديد کوتاه مدت (سفر و يا مجموعه سفرهای کمتر از 90 روز در طي دوره شش ماهه در ناحيه شنگن)؛ فرم درخواست رواديد اقامت (اقامت بيش از 3 ماه و منحصراً در کشور فرانسه). فرم رواديد رايگان می باشد. نحوه پرداخت هزينه تشکيل پرونده درخواست رواديد هزينه تشکيل پرونده درخواست رواديد منحصرا به صورت نقدی و به يورو قابل پرداخت است. متقاضي رواديد بايستي در اولين مرحله روند تشکيل پرونده، وجه مربوطه را پرداخت نمايد. در صورت رد درخواست رواديد، وجه پرداخت شده به هيچ عنوان مسترد نمي گردد. جهت مشاهده ليست تعرفه های رواديد، خواهشمند است . هرگونه عمل متقلبانه و غيرقانونی شخص متقاضي چه با واسطه چه بی واسطه، مشمول محروميتهای تنبيهي و موجب منع ورود فرد خاطي به کل منطقه شنگن مي گردد (25 کشور اروپايي). لذا توصيه اکيد مي شود که سفارت فرانسه را در جريان هرگونه درخواست سوء استفاده گرايانه افراد متقلب قرار دهيد. ضمناً خاطر نشان مي گردد، هرگونه درخواست رواديد بايستي مستقيمأ به بخش رواديد سفارت فرانسه در ايران ارائه گردد. مراجعه به واسطه ها و آنهائي که توسط بخش ويزا به رسميت شناخته نشده اند، اکيدا ممنوع مي باشد. مبالغ مطالبه شده توسط واسطه ها، منحصرأ به رابطه قراردادی بين متقاضي ويزا و واسطه ها مربوط مي شود و به هيچ وجه مسئوليتي متوجه سفارت فرانسه نخواهد کرد.


مدارک مورد نياز جهت دريافت ويزا فرانسه :


اصل پاسپورت با اعتبار حداقل 3 ماه بيشتر از تاريخ ويزا درخواستي . فرم درخواست ويزا ( از سايت سفارت دريافت نمائيد ) . کارت ملي و شناسنامه . 2 قطعه عکس رنگي 6 در 4 رنگي با پس زمينه سفيد بدون روتوش . در صورتی که قبلا ويزا شنگن و يا ويزا کشور معتبر ديگری دريافت کرده ايد کپی از آنها و مهر های ورود و خروج . نامه تمکن مالی و گردش 6 ماه آخر سپرده بانکی . گواهي اشتغال به کار که در آن تاريخ استخدام - سمت - ميزان حقوق و مرخصي ذکر شده باشد به همراه فيش حقوقي . ( برای کارمنداگ و کارگران ) . پروانه کسب و يا ثبت شرکت و يا کارت بازرگاني . ( برای صاحبان مشاغل ) . گواهي بازنشستگي ( برای افراد بازنشسته ) . گواهي اشتغال به تحصيل ( برای دانشجويان ) . بيمه مسافرتي . سند مالکيت ( در صورت وجود ) .

انواع ويزا کشور فرانسه : ويزا کوتاه مدت سفر تجاری يا ماموريت سفر شخصي و يا جهانگردی تحصيلات ديدار خانواده ساير ويزا بلند مدت دانشجويی بازديد کننده اعضای خانواده فرانسوی علمي بازگشت قيمت دريافت ويزا در سفارت فرانسه : ويزا کوتاه مدت 60 يورو ويزا بلند مدت 99 يورو

ترجمه رسمی فرانسه یکی از خدمات دارالترجمه آریان