26400641-26405675

ترجمه رسمی انگلیسی
ترجمه رسمی انگلیسی

ترجمه رسمي انگليسي  هر مدرک هويتي و هر سندی که داراي بار حقوقي و مدرکي باشد نياز به ترجمه رسمي  انگليسي را دارد. در دارالترجمه رسمی آريان مهمترين مدارکی که نياز به ترجمه رسمی انگليسي پيدا می ‎کنند شامل : ترجمه رسمي انگليسي  مدارک تحصيلي (مقاطع ابتدايی، راهنمايی، دبيرستان و همه مدارک مربوط به وزارت علوم)، سندهای ملکي، وکالتنامه‌ها، گواهي سوء پيشينه، گواهي اشتغال، سند ازدواج و طلاق، گواهی های پزشکی، برگه‌های معاملات قطعي، کليه گواهی‌نامه‌های مالی، مبايعه نامه، اجاره نامه، اقرار نامه، تعهدنامه و ترجمه رسمي انگليسی  کليه مدارک مربوط به شرکت‌ها اعم از اساسنامه، ترازنامه‌های مالی و حقوقی شرکتی می باشد.


ترجمه رسمی انگليسی مدارک و اسناد برای ارائه به سازمان های مربوطه به روند کار در خارج از کشور و سفارت مورد نظر، يکي از کارهايی مي باشد که دغدغه افراد را در  تشکيل مي دهد.

 

روندی مختصر و کامل در مورد مراحل ترجمه‌های رسمی انگليسی :

 

مدرکی که برای ترجمه رسمی انگليسی در اختيار موسسه مترجم قرار مي دهيد، بايداصل مدارک و اسناد شما با مهر و امضای رسمی سازمان يا ارگان صادر کننده آن مدرک باشد. اسناد کپی يا آنهايی که کپی برابر اصل هستند ترجمه رسمی نمي شوند.

اين اسناد بايد به يک دارالترجمه رسمی انگليسي سپرده شود و آنها مراحل ترجمه را برای شما انجام می دهند؛ به اين صورت که شما اجازه ترجمه رسمی انگليسی اسناد خود را به صورت شخصی يا ارائه آن به افراد يا موسسات غير رسمی را نداريد. مهر و امضای دارالترجمه رسمی انگليسی برای تاييد ترجمه شما ضروری می باشد.

 

نکات مهم بعد از دريافت ترجمه رسمی انگليسی مدارک :

 

برخی از دارالترجمه های رسمی انگليسی، مسئوليتي در قبال اشتباهات بوجود آمده در ترجمه مدارک شما پس از تحويل را ندارند، پس از تحويل مدارک و قبل از تحويل آن به قوه قضائيه، آن را به دقت مطالعه کنيد و ايرادات را به مرکز مورد نظر اطلاع دهيد تا اصلاحات انجام بشود.
اشتباهاتی از قبيل تاريخ، شماره، معدل، املای نام و نام خانوادگي و ......، اشکالات رايج در ترجمه های رسمي انگليسي مي باشند.
صيانت از اسنادی که در اختيار ما قرار مي گيرند همواره از اولويت های مديريت دارالترجمه رسمي آريان مي باشد و کليه اصول نظارتي با بالاترين استانداردها در اين دفتر انجام مي شود  تا اطمينان کامل برای مشتريان عزيز دارالترجمه رسمي انگليسي آريان فراهم آيد.

دارالترجمه رسمي آريان با شماره ثبت دفتر ترجمه رسمي شماره 55 قوه قضاييه يکي از با سابقه ترين و قديمي ترين دفاتر ترجمه رسمی ثبت شده در کشور می باشد.. دارالترجمه رسمي آريان  با کادری مجرب از مترجمان، کارشناسان و متخصصان زبان انگليسي و با بهره گيری از مترجمين رسمي مجرب قوه قضاييه خدمات ترجمه رسمي مدارک به زبان انگليسی, دارالترجمه رسمی انگليسي را با کيفيتی در سطح جهانی در اختيار مشتريان عزيز قرار می دهد.

خدمات ارائه شده در دارالترجمه رسمي آريان  شامل ترجمه رسمي مدارک و اخذ کليه تاييدات مربوط به ترجمه رسمي مدارک از ارگان ها و سازمان های مرتبط مي باشد. کادر مجرب دارالترجمه رسمي آريان با تلاش مستمر ارائه اين خدمات را در کمترين زمان با مناسب ترين قيمت و بالاترين دقت و کيفيت در اختيار شما مشتريان عزيز قرار مي دهد.

سایر خدمات دارالترجمه رسمی آریان

دارالترجمه ترکی استانبولی

ترجمه رسمی فرانسه