26400641-26405675

مترجم مسئول آقای انوشیروان سلیمی،مترجم رسمی زبان فرانسه

ترجمه رسمی

ترجمه رسمي در دارالترجمه رسمي آريان با گروه متخصص ترجمه به همراه تاييد دادگستری و وزار خارجه صورت مي گيرد. جديد ترين تعرفه ترجمه رسمی مصوب قوه قضاييه بر اساس ماده 53 آئين نامه اجرايی «قانون راجع به ترجمه اظهارات اسناد در دفاتر رسمی و محاکم » مصوب 31/5/1377 رياست محترم قوه قضائيه با الحاقات و اصلاحات بعدی، «نرخ نامه هزينه های ترجمه رسمي» که به تفکيک تعداد تخصصي بودن نوع سند، و مدت زمان واژگان و ترجمه تهيه و براساس پيشنهادهای دريافت شده، بازنگری شده است، به شرح زير ابلاغ و از تاريخ 1394/7/15 در تمامی دفاتر ترجمه رسمی لازم الاجرا می باشد.ترجمه رسمی شناسنامه ترجمه رسمی شناسنامه همراه با اصل و در صورت نداشتن قلم خوردگی و ممهور به مهر ثبت احوال محل صدور قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. ترجمه رسمی رونوشت شناسنامه با دارا بودن مهر برابر اصل ثبت احوال قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

ترجمه رسمی

جدیدترین تعرفه ترجمه رسمی مصوب قوه قضاییه
ترجمه رسمی در دارالترجمه رسمی آریان با گروه متخصص ترجمه به همراه تایید دادگستری و وزارت خارجه صورت می گیرد.
ردیف نوع سند انگلیسی غیر انگلیسی
ریزنمرات دانشگاه(هر ترم) 180000 22000
کارت شناسایی 20000 250000
ريزنمرات دبيرستان،پيش دانشگاهي(هر ترم) 150/000 180/000
کارت معافيت 200/000 250/000
شناسنامه 250000 320000
کارت ملي
ابلاغيه،اخطار قضايي
برگه مرخصي
توصيه نامه تحصيلي(بعد از تحصيلات سوم راهنمايي)
جواز اشتغال به کار
حکم بازنشستگي(کوچک)
دفترچه بيمه
ديپلم پايان تحصيلات متوسطه يا پيش دانشگاهي
ريزنمرات دبستان،راهنمايي (هر سال)
سند تلفن همراه
فيش مستمري (کوچک)
فيش مستمري (کوچک)
کارت بازرگاني هوشمند 300000 360000
کارت عضويت نظام مهندسي
کارت واکسيناسيون تا سه نوع واکسن
کارت پايان خدمت
گزارش ورود و خروج از کشور
گواهي اشتغال به تحصيل
گواهي اشتغال به تحصيل
گواي تجرد-تولد-فوت
گواهينامه رانندگي
گواهي ريزنمرات دانشگاهي
گواهي عدم خسارت خودرو(نيم برگ)
گواهي عدم سوء پيشينه
گذرنامه ( بدون رواديد) 350000 450000
روزنامه رسمي تغييرات و تصميمات (کوچک)
اساسنامه ثبت شرکت ها فرمي (هر صفحه)
اوراق مشارکت و اوراق قرضه
انواع قبض (ماليات-پرداخت بيمه-آب،برق...)
برگ تشخيص ماليات ،ماليات قطعي(هر صفحه)
برگ آزمايش پزشکي(کوچک)
برگ جلب، احضاريه
پروانه دائم پزشکي
پروانه مطب،پروانه مسئوليت فني
پروانه نشر و انتشارات
پروانه وکالت 450000 550000
پرينت بانکي کوچک (تا10 سطر)
تقديرنامه و لوح سپاس،حکم قهرماني(کوچک)
ثبت علائم تجاري،ثبت اختراع
جواز دفن
جواز کسب
ريز مکالمات تلفن(هر صفحه)
سر فصل دروس (هر صفحه)
سند وسائط نقليه سبک
فيش حقوقي کوچک
فيش مستمري بزرگ
کارت مباشرت
کارنامه توصيفي ابتدائي (هر صفحه)
کارت واکسيناسيون بيش از سه نوع واکسن
گواهي اشتغال به کار بدون شرح وظايف
گواهي بانکي يا سپرده بانکي
گواهي پايان تحصيلات
کارداني،کارشناسي،کارشناسي ارشد،دکترا 450000 550000
گواهي فني و حرفه اي ( يک رو)
گواهي عدم خسارت خودرو(تمام برگ)
گواهي (ساير موارد)
ليست بيمه کارکنان کوچک (تا ده نفر)
حکم افزايش حقوق ،حکم بازنشستگي 500000 620000
آگهي تاسيس(ثبت شرکت ها،روزنامه رسمي)
اجاره نامه،بنچاق و صلح نامه محضري ( هر صفحه)
اساسنامه،ثبت شرکت غير فرمي(هر صفحه)
بيمه شخص ثالث،قرارداد بيمه(هر صفحه)
ترازنامه شرکت ها ،اظهارنامه مالياتي(هر صفحه)
تقدرنامه،لوح سپاس و حکم قهرماني ( بزرگ)
پروانه پايان کار ساختمان (هر صفحه)
پروانه دفترچه اي يا شناسنامه ساختمان(هر صفحه)
پرينت بانکي بزرگ (بيش از ده سطر)
حکم اعضاي هيئت علمي،حکم کارگزيني 650000 820000
دفترچه بازرگاني
روزنامه رسمي تغييرات و تصميمات (بزرگ)
فيش حقوقي بزرگ
قرارداد استخدامي (هر صفحه)
کارت شناسايي کارگاه (هر صفحه)
گواهي پزشکي ،گزارش پزشکي،گزارش پزشکي
قانوني(هر صفحه)
گواهي حصر وراثت
ليست بيمه کارکنان بزرگ(بزرگ)
مبايعه نامه و اجاره نامه با کد رهگيري (هرصفحه)
موافقت اصولي
دفترچه وکالت
اوراق محضري (تعهدنامه،رضايتنامه،استشهادنامه،اقرارنامه)(هر صفحه)
بارنامه(هر صفحه)
برگ آزمايش پزشکي(بزرگ)
برگ سبز گمرکي (هر صفحه)
برگ نظريه کارشناسي ملک
پروانه بهره برداری (پشت و رو) 750000 900000
جواز تاسيس
سند ازدواج يا رونوشت آن
سند وسائط نقليه سنگين
سند مالکيت (دفترچه ای)
قيم نامه(هر صفحه)
گواهی اشتغال به کار با شرح وظايف
ماليات بر ارث (هر صفحه)
وکالتنامه (نيم برگ)
اظهارنامه ،تقاضاي ثبت شرکت ،شرکت نامه(پشت و رو)
اوراق قضايی (دادنامه،رای دادگاه،پرونده حقوقی) ( هر صفحه) 1050000 1260000
سند طلاق يا رونوشت آن
سند مالکت ( تک برگ)
قرارداد (هرصفحه)
وکالتنامه بزرگ (هر صفحه)
توضیحات ترجمه رسمی: