66488592 -66954644 -09210329754

تهران - بلوار کشاورز -بین جمالزاده و کارگر شمالی- پلاک 314- زنگ سمت راست -واحد 2

بلاگ

اپلای دانشگاه

دانشگاههای کانادا

1400/9/8 ادامه مطلب
دانشگاههای آلمان

1400/9/8 ادامه مطلب
دانشگاههای اتریش

1400/9/8 ادامه مطلب
دانشگا ههای ترکیه

شتریان عزیز می داند و سیاست های دارالترجمه آریان بر پایه این اصل استوار شده است.همین سیاست موجب شده است تا بسیاری از شرکت های داخلی و خارجی، سازمان ها، ارگان ها، ادارات و نهادهای داخلی و خارجی دارالترجمه رسمی آریان را برای انجام خدمات ترجمه رسمی مدارک خود انتخاب کنند. ترجمه فوری به کلیه زبان ها درایام تعطیل

1400/9/6 ادامه مطلب