02166488592-02166954644-09210329754

تهران، میدان ولیعصر، ابتدای خیابان کریمخان، پاساژ کیمیا، طبقه دوم واحد ۲۴
کد پستی ۱۵۹۳۸۵۴۷۴۴

درباره ما

دارالترجمه رسمی آريان درسال 1381 درميدان انقلاب تهران تاسيس گرديد و با بهره گيری از سالها تجربه مفيد در زمينه ترجمه و ارائه خدمات مرتبط همواره آماده همکاری با افراد حقيقی و حقوقی، شرکتهای بازرگانی، مراکز علمي و دانشگاهی و دانشجويان عزيز می باشد . و در اين سالها اصل بر صداقت و رضايت مشتری بوده است. ترجمه کليه زبانها تحت پوشش هستند و متخصصين هر رشته توسط مترجمان مجرب تائيد شده است.

Order
Send your translation directly to us by email or telegram and after analyzing its price we start to translate your text
Translation
Your text will be translated fast and efficiently by a qualified translator
Delivery
We will deliver your translated text as soon as even possible. You will get a chance to check the translation and see if you need any revisions