66488592 -66954644 -09210329754

میدان ولیعصر،ابتدای کریمخان زند،پاساژ کیمیا،طبقه دوم،واحد24

آلمان

آدرس سفارتخانه اتریش

نشانی: میدان آرژانتین،ساختمان شماره 78

تلفن:8710180-8710735

کدپستی:8710180-8710735

ایمیل[email protected]

آلمان