02166488592-02166954644-09210329754

تهران، میدان ولیعصر، ابتدای خیابان کریمخان، پاساژ کیمیا، طبقه دوم واحد ۲۴
کد پستی ۱۵۹۳۸۵۴۷۴۴

کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کانون کارشناسان رسمی دادگستری

کانون کارشناسان رسمی دادگستری: بزرگراه مدرس، خیابان شهید دستگردی (ظفر) ، بین مدرس و خیابان نفت، نبش خیابان فرید افشار، پلاک 213