26400641-26405675

مترجم مسئول آقای انوشیروان سلیمی،مترجم رسمی زبان فرانسه

دادگاه ها و دادسراها
آدرس دادگاه ها و دادسراهای کرج
دادگاه های کیفری
 • 1-مجتمع قضایی عدالت
  نشانی:

  ميدان تجريش, انتهای خ فنا خسرو(ثبت سابق), پ 73

  مناطق تحت پوشش شهرداری:

  منطقه 1

دادسراها
 • 9- دادسراي عمومی و انقلاب تهران (مرکز)
  نشانی:

  ميدان 15 خرداد نبش خيام

   

دادگاه ها و محاکم حقوقي تهران
 • 1- مجتمع قضايی بعثت
  نشانی:

  ضلع شمالي ترمينال جنوب

  مناطق تحت پوشش شهرداری:

  16-19 شهرداری