26400641-26405675

مترجم مسئول آقای انوشیروان سلیمی،مترجم رسمی زبان فرانسه

ترجمه کتاب
ترجمه کتاب

دارالترجمه رسمي آريان در سالهای فعاليت خود کتب متعددی در زمينه هاي مختلف اعم از پزشکی، هنری، ترجمه کتب آموزش زبان های فرانسه، آلماني، انگليسی و ترکی استانبولی منتشر کرده است. شما دوستان گرامی می توانيد کتب خود را به مجموعه آريان سپرده و جهت اطمينان چند صفحه ای به صورت نمونه دريافت فرماييد.