02166488592-02166954644-09210329754

تهران، میدان ولیعصر، ابتدای خیابان کریمخان، پاساژ کیمیا، طبقه دوم واحد ۲۴
کد پستی ۱۵۹۳۸۵۴۷۴۴

آرم دانشگاه آزاد
آرم دانشگاه آزاد
آرم دانشگاه آزاد

 (آرم دانشکاه آزاد (جهت تایید مدارک قدیمی و فاقد هولوگرام): پاسداران-روبروی پمپ بنزین - گلستان هشتم (شهید کاظمی 

                (نبش پایداری فرد، امور فارغ التحصیلان(مهر و امضای آقای صامت