66488592 -66954644 -09210329754

تهران - بلوار کشاورز -بین جمالزاده و کارگر شمالی- پلاک 314- زنگ سمت راست -واحد 2

اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج
اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج
اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج

اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج : شهرک قدس (شهرک غرب) ، میدان صنعت ، بلوار انقلاب (خوردین) ، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی، معاونت دانشجوئی وزارت علوم طبقه سوم