02166488592-02166954644-09210329754

تهران، میدان ولیعصر، ابتدای خیابان کریمخان، پاساژ کیمیا، طبقه دوم واحد ۲۴
کد پستی ۱۵۹۳۸۵۴۷۴۴

اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج
اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج
اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج

اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج : شهرک قدس (شهرک غرب) ، میدان صنعت ، بلوار انقلاب (خوردین) ، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی، معاونت دانشجوئی وزارت علوم طبقه سوم