02166488592-02166954644-09210329754

تهران، میدان ولیعصر، ابتدای خیابان کریمخان، پاساژ کیمیا، طبقه دوم واحد ۲۴
کد پستی ۱۵۹۳۸۵۴۷۴۴

بلاگ

مقالات و ترجمه

مترجمان موفق ایرانی

ترجمه یکی از دشوارترین کارها به شمار می‌آید. یک مترجم وظیفه برگرداندن صحیح و دقیق آنچه از زبان‌های بیگانه به او داده می‌شود، دارد. یک مترجم زمانی که کار ترجمه را انجام نمی‌دهد نه تنها باید با زبان و ادبیات زبان مبدا آشنا باشد، بلکه باید با فرهنگ، تاریخ و نویسندگان آن جامعه را بشناسد تا بتواند ترجمه صحیحی را انجام دهد. مترجمان را از جمله تاثیرگذارترین افراد برای انتقال مبانی و اصول موضوعات بشری بین فرهنگ‌های مختلف هستند. از افراد تاثیرگذار و مترجم موفق در ایران می‌توان دکتر عباس پژمان، استاد محمد قاضی، استاد علی صلح‌جو، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی ب‍ه‍رام‍ی‌ ح‍ران و لیلی گلستان را نام برد. در اداترجمه این مقاله به معرفی کوتاه هر کدام از این بزرگ مردان

1400/9/27 ادامه مطلب
معرفی بهترین کتاب های زبان انگلیسی

1400/9/27 ادامه مطلب
کتابهی آموزش زبان ترکی

شتریان عزیز می داند و سیاست های دارالترجمه آریان بر پایه این اصل استوار شده است.همین سیاست موجب شده است تا بسیاری از شرکت های داخلی و خارجی، سازمان ها، ارگان ها، ادارات و نهادهای داخلی و خارجی دارالترجمه رسمی آریان را برای انجام خدمات ترجمه رسمی مدارک خود انتخاب کنند. ترجمه فوری به کلیه زبان ها درایام تعطیل

1400/9/27 ادامه مطلب
اصول ترجمه

1400/9/8 ادامه مطلب
فلسفه ترجمه

1400/9/8 ادامه مطلب
زندگی در زمین

شتریان عزیز می داند و سیاست های دارالترجمه آریان بر پایه این اصل استوار شده است.همین سیاست موجب شده است تا بسیاری از شرکت های داخلی و خارجی، سازمان ها، ارگان ها، ادارات و نهادهای داخلی و خارجی دارالترجمه رسمی آریان را برای انجام خدمات ترجمه رسمی مدارک خود انتخاب کنند. ترجمه فوری به کلیه زبان ها درایام تعطیل

1400/9/6 ادامه مطلب
مهاجرت

شتریان عزیز می داند و سیاست های دارالترجمه آریان بر پایه این اصل استوار شده است.همین سیاست موجب شده است تا بسیاری از شرکت های داخلی و خارجی، سازمان ها، ارگان ها، ادارات و نهادهای داخلی و خارجی دارالترجمه رسمی آریان را برای انجام خدمات ترجمه رسمی مدارک خود انتخاب کنند. ترجمه فوری به کلیه زبان ها درایام تعطیل

1400/9/6 ادامه مطلب